Už 18 rokov s vami

1. ročník základnej školy

Rozvrh: Pondelok a Streda   14:10 - 15:10 hod.
Začiatok semestra: 1.2.2021
Koniec semestra: 14.6.2021
Počet vyučovacích hodín: 48
Cena za kurz: 164,- EUR (144,- + učebný materiál 20,-)

Rozpis hodín Posla otázku alebo prihlášku

1. ročník základnej školy

Rozvrh: Pondelok a Streda   17:25 - 18:25 hod.
Začiatok semestra: 1.2.2021
Koniec semestra: 14.6.2021
Počet vyučovacích hodín: 48
Cena za kurz: 164,- EUR (144,- + učebný materiál 20,-)

Rozpis hodín Posla otázku alebo prihlášku

Hore