Už 18 rokov s vami

9. ročník základnej školy

Rozvrh: Pondelok a Streda   16:20 - 17:20 hod.
Začiatok semestra: 1.2.2021
Koniec semestra: 14.6.2021
Počet vyučovacích hodín: 48
Cena za kurz: 164,- EUR (144,- + učebný materiál 20,-)

Rozpis hodín Posla otázku alebo prihlášku

Hore