Už 18 rokov s vami

Angličtina pre deti

Systém výučby detí

 • príjemná atmosféra a veľa zábavy a hier na hodinách
 • individuálny prístup k študentom
 • systematické vzdelávanie od predškolského veku až k maturite
 • študentom stredných škôl ponúkame 12 konverzačných hodín za semester zdarma
 • maturanti ktorí navštevujú našu školu od mladšieho školského veku ovládajú všetky jazykové zručnosti – hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie s porozumením na úrovni pokročilí
 • žiadne iné doučovania z anglického jazyka nie sú potrebné, počas štúdia u nás vaše dieťa pripravíme tak, že bez problémov zvládne maturitnú skúšku, prijímacie pohovory alebo medzinárodný certifikát
 • tematické hodiny, Halloween party, Vianočná party
 • študenti absolvujú prípravné Cambridgeské testy, ktoré nám ukazujú ako študenti napredujú v príprave na maturitu alebo Cambridgeské skúšky
 • otvorené hodiny v zimnom a v letnom semestri
 • oznámenia o študijných výsledkoch žiaka pre rodičov 2x ročne
 • individuálne konzultácie pre deti ktoré sa nemohli zúčastniť vyučovania
 • používame efektívne učebné metódy: Priama metóda – Direct Method, metóda Total Physical Responce – Metóda pohybu, Komunikatívna metóda – Communicative method
 • používame najmodernejšie technológie vo výučbe – výukový CD-ROM, počítače, projektor
Hore