Už 18 rokov s vami

Doučovanie

Ak má vaše dieťa problémy so zvládnutím učiva v škole, radi mu pomôžeme.

Učiteľ dieťaťu preberanú látku vysvetlí, precvičí ju pomocou zaujímavých aktivít, prípadne pripraví dieťa na test.

Výhodou individuálnej výučby je, že dieťa má väčší priestor na komunikáciu.

Táto forma výučby je vhodná pre dyslektikov a dysgrafikov.

Cena za 45 min. hodinu: 12,- EUR Cena za 60 min. hodinu: 14,- EUR

Hore