Už 18 rokov s vami

Najčastejšie otázky študentov

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky našich klientov. Ak máte ďalšie otázky, kontaktujte nás.

Ako často prebieha výučba?

Popoludňajšia výučba prebieha 2x týždenne vo večerných hodinách.

Aký je počet študentov v skupine?

Minimálny počet študentov v skupine je 6 a maximálny 10.

Ponúkate výučbu so zahraničným lektorom?

Áno, v prípade záujmu ponúkame individuálnu výučbu.

Môžem u vás absolvovať štátnu skúšku?

Nie, v našej škole nie je možné absolvovať štátnu skúšku a nerobíme ani prípravné kurzy na štátne skúšky.

Dostávajú študenti na konci školského roka certifikát?

Áno. Študenti dostávajú osvedčenie o ukončení príslušnej jazykovej úrovne.

Je možné u vás získať medzinárodný certifikát?

Organizujeme prípravné kurzy na Cambridgeské skúšky. Študentov zaregistrujeme priamo na Britskej Rade v Bratislave alebo sa sami môžu zaregistrovať v príslušnom skúšobnom cetnre.

Čo mám urobiť v prípade že sa nemôžem zúčastniť vyučovania?

Ak sa študent nezúčastní vyučovania môže prísťna konzultácie. Je tu prítomný učiteľ, ktorý študentovi vysvetlí učivo preberané na hodine. Termíny konzultácii

Hore