Už 17 rokov s vami

Firemná výučba

Máme bohaté skúsenosti s výučbou vo firmách a spoločnostiam ponúkame efektívne jazykové riešenia.

Pre vašich zamestnancov ponúkame tri základné skupiny kurzov:Angličtina ako benefit pre zamestnancov

Ak chcete zvýšiť motiváciu svojich zamestnancov alebo ich odmeniť za dosiahnuté pracovné výsledky, ponúkame vám krátkodobé i dlhodobé kurzy anglického jazyka s rôznym zameraním.

 • Všeobecná angličtina
  Kurzy sú zamerané na rýchle a efektívne osvojenie gramatických štruktúr a slovnej zásoby. Hodiny sú dynamické, zbavia študentov zábran komunikovaťa pomôžu im vytvoriť si rečové návyky a plynule komunikovať.
 • Obchodná angličtina
  Ak sa vaši zamestnanci potrebujú zdokonaliť v obchodnej angličtine, ponúkame vám kurz, ktorý im pomôže rozšíriť si slovnú zásobu a naučiť sa komunikovať o témach ako sú marketing, nákup a predaj, reklama, ...
 • Konverzačný kurz
  Umožní študentom využívať novú slovnú zásobu a gramatiku v konverzácii od prvej hodiny. Pomôže im zbaviť sa zábran komunikovať.
 • Príprava na certifikáty
  V prípade záujmu klienta môže byť výučba zameraná na prípravu na úspešné zvládnutie Cambridgeských skúšok a získanie medzinárodne uznávaných Cambridgeských certifikátov zo všeobecnej a obchodnej angličtiny.

Cambridgeské skúšky - všeobecná angličtina

Skúška Spoločný európsky rámec Jazyková úroveň
KET A2 začiatočník
PET B1 stredne pokročilí
FCE B2 pokročilí
CAE C1 pokročilí
CPE C2 expert

Cambridgeské skúšky - obchodná angličtina

Skúška Spoločný európsky rámec Jazyková úroveň
BEC Preliminary B1 stredne pokročilí
BEC Vantage B2 pokročilí
BEC Higher C1 pokročilí


Angličtina ako zručnosť nevyhnutná k práci

Ak spoločnosť potrebuje aby zamestnanci komunikovali v anglickom jazyku s novými zákazníkmi alebo obchodnými partnermi, ponúkame vám kurzy, workshopy alebo tréningy na zvládnutie odbornej angličtiny alebo jednotlivých zručností. Ponúkame vám efektívne kurzy, ktoré vašim zamestnancom pomôžu zvládnuť jednotlivé zručnosti za krátky čas a zvýšia ich pracovné výkony. Všetky kurzy sú zamerané na rozšírenie slovnej zásoby a rozvoj komunikácie v danej oblasti. Hodiny sú efektívne a sú vedené tak, aby študent dokázal využiť svoje vedomosti v praxi.

 • Odborná angličtina
  Potrebujú si vaši zamestnanci zlepšiť angličtinu v konkrétnej odbornej oblasti? Ponúkame vám nasledovné kurzy:
  Marketing (marketingové stratégie, reklama, vzťahy so zákazníkmi ...)
  Logistics Management (vzťahy s dodávateľmi, sieť dodávateľov, doprava a distribúcia)
  Information Technology (počítačové systémy, databázy, webové stránky...)
  Accounting and Finance
  Business Law
  Human Resources
 • Vyjednávanie v angličtine /Negotiating/
  Študenti sa naučia ako sa pripraviť na rokovanie, ako robiť a ako reagovať na návrhy, ako dosiahnuť želaný výsledok. Po absolvovaní tohto kurzu bude ich prejav profesionálnejší a jazykovo vyspelejší.
 • Prezentácie /Presenting/
  Na tomto kurze si študenti prakticky nacvičia ako správne pripraviť prezentáciu, ako ju začať, ako udržať záujem poslucháčov, ako zhrnúť všetky informácie.
 • Stretnutia /Meetings/
  Ak sa vaši zamestnanci často stretávajú s obchodnými partnermi so zahraničia, je dobré aby vedeli ako začať stretnutie, ako riešiť problémy ktoré v priebehu stretnutia vzniknú, ako vyjadriť súhlas i nesúhlas a ako ukončiť stretnutie.
 • E-mailová komunikácia /E-mailing/
  Komunikujú vaši zamestnanci s obchodnými partnermi prostredníctvom emailov alebo listov? Ak áno, na tomto kurze sa naučia ako správne písať maily, akú slovnú zásobu, ustálené slovné spojenia a gramatické štruktúry používať pri ich písaní. Výsledkom bude profesionálnejší písomný prejav.
 • Telefonovanie /Telephoning/
  Ak vaši zamestnanci využívajú telefonickú formu komunikácie s obchodnými partnermi doporučujeme vám tento kurz na ktorom si precvičia užitočné frázy a slovnú zásobu k tejto téme. naučia sa ako prijať hovor, ako nechať odkaz, ...


Angličtina pre vyšší manažment

Pre vyšší manažment ponúkame one-to-one výučbu. Obsah výučby je prispôsobený individuálnym potrebám jednotlivca. Frekvencia a dlžka hodín je stanovená podľa požiadaviek klienta. Doporučujeme minimálne 2x60 minút týždenne. Podľa preferencie študenta vypracujeme vzdelávací plán. Študent si môže zvoliť oblasť ktorej sa chce na hodinách venovať podľa aktuálnej situácie na pracovisku.


Postup spolupráce

 • osobné stretnutie, prezentácia kurzov a študijných materiálov
 • definícia potrieb klienta / určenie typu kurzu, stanovenie dĺžky a frekvencie hodín, formy hodnotenia... /
 • jazykový audit - presné určenie jazykových zručností klienta
 • tvorba projektu jazykového vzdelávania
 • pravidelná spätná väzby
 • vyhodnotenie

Ceny kurzov

Frekvencia a dĺžka vyučovacích hodín je stanovená po dohovore s klientom. Doporučujeme výučbu minimálne 2x týždenne po 60 minút.

 • 45 minutová hodina 14,- EUR bez DPH /16,80 EUR s DPH/
 • 60 minutová hodina 16,- EUR bez DPH /19,20 EUR s DPH/

Výučba so zahraničným lektorom:

 • 45 minutová hodina 16,- EUR bez DPH /19,20 EUR s DPH/
 • 60 minutová hodina 18,- EUR bez DPH /21,60 EUR s DPH/

adept@adept.sk Poslať správu

Referencie

 • ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
 • Torson, s.r.o
 • ENGIE Services a.s.
 • PPA ENERGO s.r.o.
 • Československá obchodná banka a.s.
 • eustream, a.s.
 • AbbVie s. r. o.
 • Zentiva, a.s.
 • Slovak Telekom, a.s.
 • COFELY, a.s.
 • Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo, s.r.o.
 • KWESTO, s.r.o.
 • TOPTRANS EU, a.s. - odštepný závod TP Nitra
 • Krajské Osvetové Stredisko v Nitre
 • WILO CS, s.r.o.
 • Nestlé Slovensko s.r.o.
 • Danfoss spol. s r.o.

 

Hore