Už 18 rokov s vami

Individuálna výučba

Individuálna výučba je najlepší spôsob ako si čo najrýchlejšie osvojiť cudzí jazyk. Študent má dostatočný priestor na komunikáciu. Obsah a tempo výučby sú prispôsobené individuálnym potrebám klienta.

Klient si môže vybrať kurzy všeobecnej angličtiny Callanovou metódou alebo Komunikatívnou metódou. Všetky kurzy sú v súlade so Spoločným európskym rámcom /CEF/ ktorý vydala Rada Európy.

Všeobecná angličtina

Na výučbu všeobecnej angličtiny používame učebnice New English File. Študijný materiál obsahuje učebnicu, pracovný zošit, CD-ROM a slovník. Ďalšie doplnkové aktivity na precvičovanie učiva sú k dispozícii na Internete.

Na výučbu Callanovou metódou používame učebnice špecíálne vytvorené pre výučbu touto metódou.

Obchodná angličtina

Na výučbu obchodnej angličtiny používame učebnice Market Leader. Študijný materiál obsahuje učebnicu, pracovný zošit, slovník k a CD so slovnou zásobou k jednotlivým lekciám. Obchodnú angličtinu na úrovni začiatočník doporučujeme absolvovať až po ukončení jedného ročníka všeobecnej angličtiny. Cieľom kurzov je naučiť študentov pohotovo reagovať v rôznych pracovných situáciách, zlepšiť ich verbálnu komunikáciu, pomôcť študentom nadobudnúť istotu a profesionalitu pri komunikácii so zahraničnými partnermi.

Cambridgeské skúšky

V prípade záujmu klienta môže byť výučba zameraná na prípravu na úspešné zvládnutie Cambridgeských skúšok a získanie medzinárodne uznávaných Cambridgeských certifikátov zo všeobecnej a obchodnej angličtiny.

Cambridgeské skúšky - všeobecná angličtina

Skúška Spoločný európsky rámec Jazyková úroveň
KET A2 začiatočník
PET B1 stredne pokročilí
FCE B2 pokročilí
CAE C1 pokročilí
CPE C2 expert

Cambridgeské skúšky - obchodná angličtina

Skúška Spoločný európsky rámec Jazyková úroveň
BEC Preliminary B1 stredne pokročilí
BEC Vantage B2 pokročilí
BEC Higher C1 pokročilí

Ceny kurzov

Frekvencia a dĺžka vyučovacích hodín je stanovená po dohovore s klientom. Doporučujeme výučbu minimálne 2x týždenne po 60 minút.

Cena individuálnej výučby:

45 minutová hodina 12,- EUR bez DPH /14,40 EUR s DPH/

60 minutová hodina 14,- EUR bez DPH /16,80 EUR s DPH/

Cena individuálnej výučby so zahraničným lektorom:

45 minutová hodina 14,- EUR bez DPH /16,80 EUR s DPH/

60 minutová hodina 16,- EUR bez DPH /19,20 EUR s DPH/

Našim klientom ponúkame aj možnosť pobytových kurzov v Brainy centre v Krásne.

Hore