Už 18 rokov s vami

Jolly Phonics u nás!

Sme radi, že vám môžeme ponúknuť jednu z najnovších metód vo výučbe detí. Vo výučbe detí predškolského veku už tradične kladieme dôraz na rozširovanie slovnej zásoby, osvojovanie si základných gramatických štruktúr a hlavne na rozprávanie v anglickom jazyku, správnu výslovnosť a intonáciu.

Metóda Jolly Phonics je zameraná na to, aby deťom uľahčila čítanie a písanie v anglickom jazyku a už po jednom roku výučby sú deti schopné čítať slová a jednoduché vety. Ako je to možné?

Deti, ktoré sa učia metódou Jolly Phonics dekódujú, rozoznávajú jednotlivé hlásky v slovách. To im umožňuje prečítať aj slová s ktorými sa nikdy nestretli. Jednotlivé hlásky spájajú do slov a robia to s radosťou, považujú to za hru, pri ktorej sa nemusia učiť naspamať celé slová. Keď sa učíme slová naspamäť, ukladáme si ich do pravej hemisféry nášho mozgu, ktorá ma určitú kapacitu. Dobrí čitatelia spracovávajú slová tak, že od začiatku spájajú jednotlivé hlásky do slov. Tieto slová sa ukladajú do ľavej hemisféry nášho mozgu, a tá má nekonečnú kapacitu.

Deti sa na hodinách naučia 42 zvukov ktoré anglický jazyk má, ako aj to ako sa tieto zvuky píšu. Následne deti spájajú zvuky do slov a učia sa čítať. Zároveň si precvičujú písanie počúvaním zvukov a identifikujú písmená, ktoré zodpovedajú týmto zvukom.

Každý zvuk sa učia prostredníctvom jednoduchého a zábavného príbehu.

Deti sa zoznamujú s jedným alebo dvoma písmenkami, ktoré tvoria tento zvuk.

Každý zvuk sprevádza posunok, ktorý napomáha zábavnému učeniu.

Tento spôsob výučby v sebe spája učenie vizuálne, sluchové aj kinetické a s každým zvukom sa deti naučia nové slovíčka.

Proces výučby môžeme zhrnúť do 5 základných krokov:

  1. Učíme sa zvuky anglického jazyka
  2. Formujeme písmenká
  3. Spájame zvuky do slov
  4. Rozoznávame zvuky v slovách, deti sa učia počuť jednotlivé zvuky v slovách, čo im dáva výborný základ pre zvládnutie hláskovania
  5. Učíme sa nezbedné slovíčka, ktoré sa vymykajú pravidlám

Keď sa všetky tieto elementy učia žiaci pravidelne každú hodinu, pomôžu im rozlúsknuť kód čítania a písania v anglickom jazyku za jeden rok. Takže na konci školského roka, väčšina detí dokáže samostatne čítať a písať v anglickom jazyku. Ich slovná zásoba narastá prirodzene a rýchlo, systémom „viem prečítať a hľadám význam“.

Úspech prichádza vo forme vnútornej motivácie učiť sa anglický jazyk a výsledky sú odmenou pre učiteľov, rodičov a samozrejme deti.

Tento pocit už dnes na Slovensku zdieľa veľa žiakov zo základných škôl. Od školského roku 2013/2014 prešlo programom 30 škôl z celého Slovenska, ktoré boli zapojené do projektu „Jolly Phonics do slovenských škôl“ a ich žiaci sa môžu pochváliť výsledkami, ktoré dokazujú, že „ich znalosť čítania a písania v anglickom jazyku je o jeden celý rok lepšia ako ich rovesníkov“. Tento úspech si uvedomuje aj Ministerstvo školstva SR, ktoré program Jolly Phonics v novemmbri 2014 akreditovalo.

Na vaše otázky vám radi odpovieme počas zápisov v našej škole.

Hore