Už 17 rokov s vami

Príprava na maturitu

Pre maturantov sme pripravili kurz zameraný na úspešné zvládnutie ústnej a písomnej časti maturitnej skúšky.

Všetci naši študenti úspešne zvládli maturitnú skúšku a Cambridgeské skúšky FCE.

Na maturitnej skúške naši študenti často dosahujú výsledky o dva stupne lepšie ako sú ich bežné výsledky v škole.

Obsah kurzu:

 • prípravné testy na maturitu z anglického jazyka /testy pokrývajú všetkých päť častí maturitnej skúšky - počúvanie a čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu, písanie a rozprávanie/
 • študenti sa počas kurzu naučia stratégiu a techniku ako treba pri vypracovávaní testov postupovať
 • cvičné úlohy pomôžu študentom zvládnuť písanie, pomôžu im rozšíriť si slovnú zásobu a umožnia im sústrediť sa na tie jazykové štruktúry a lexikálne jednotky, ktoré budú potrebovať, aby skúšku úspešne zvládli
 • nácvik jednotlivých maturitných tém k ústnej časti skúšky – Rodina, Kultúra a umenie, Šport a hry, Bývanie, Jedlo, Nákupy, Banky a financie, Zdravotná starostlivosť, Vzdelávanie, Práca, Medziľudské vzťahy, Príroda, Veda a technika, Formy komunikácie, Cudzie jazyky, Ľudia a spoločnosť, Rozhlas, TV a tlač, Mladí a ich svet, Móda, Voľný čas, Cestovanie, Mestá a miesta, Multikultúrna spoločnosť, Štátne sviatky, Spravodlivosť a priestupky, Čítanie kníh, Idoly a známe osobnosti, Anglicko, Spojené štáty americké, Slovensko

Precvičenie jednotlivých typov úloh, s ktorými sa môžu na maturitnej skúške stretnúť:

 • opis a porovnanie obrázkov
 • interpretácia textu
 • riešenie problému a argumentácia
 • vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu
 • simulácia – čo by si spravil v danej situácii
 • role-play – odohranie dialógu niekoho v danej situácii

Precvičenie užitočných fráz, ktoré študentom pomôžu:

 • opísať obrázok, mesto alebo miesto
 • porovnávať a hovoriť o výhodách a nevýhodách
 • vyjadriť svoj názor, súhlas a nesúhlas s iným názorom
 • uviesť dôvody a argumenty
 • čítať tabuľky a grafy
 • nadviazať formálny a neformálny rozhovor
 • odporúčať a radiť
 • pozvať, prijať a odmietnuť pozvanie
 • ponúknuť pomoc

Maturita z angličtiny B1

Rozvrh: Utorok a Štvrtok   17:25 - 18:25 hod.
Začiatok letného semestra: 4.2.2020
Koniec letného semestra: 18.6.2020
Počet vyučovacích hodín: 48
Cena za kurz: 164,- EUR (144,- + učebný materiál 20,-)

Rozpis hodín Poslať otázku alebo prihlášku

Maturita z angličtiny B2

Rozvrh: Pondelok a Streda   16:20 - 17:20 hod.
Začiatok letného semestra: 5.2.2020
Koniec letného semestra: 17.6.2020
Počet vyučovacích hodín: 48
Cena za kurz: 164,- EUR (144,- + učebný materiál 20,-)

Rozpis hodín Poslať otázku alebo prihlášku

Individuálna príprava na maturitu

Prípravu na maturitu individuálnou formou výučby ponúkame študentom 3. a 4. ročníka strednej školy.

Počet hodín je prispôsobený individuálnym potrebám študenta. Na hodinách preberieme učivo, ktoré je nevyhnutné ovládať na úspešné zvládnutie maturitnej škúšky. Študenti sa naučia stratégiu a techniku ako treba pri vypracovávaní testov postupovať a napíšu si niekoľko prípravných testov.

Výhodou individuálnej výučby je, že študent má väčší priestor na komunikáciu ako v skupinovej výučbe a to mu môže uľahčiť prípravu na ústnu časť maturitnej skúšky.

Cena za 45 min. hodinu: 12,- EUR Cena za 60 min. hodinu: 14,- EUR

Hore