Už 18 rokov s vami

Najčastejšie otázky rodičov

Ako často prebieha výučba?

Výučba prebieha 2xtýždenne. Predškoláci mávajú 45 minútové hodiny a ostatné deti 60 minútové hodiny.

Koľko detí je v skupine?

Minimálny počet detí v skupine je 8 a maximálny počet detí je 10.

V prípade záujmu sme schopní otvoriť aj skupinu s menším počtom detí. Cena kurzu v tomto prípade bude záležať od počtu detí v skupine.

Čo si majú deti priniesť na hodinu?

Deti si nemusia nosiť prezúvky. Stačí ak si na hodinu prinesú dobrú náladu, peračník, zošit a učebnice. Ostatné materiály na výučbu sú pre deti pripravené v triede.

Dostávajú deti domáce úlohy?

Áno, ak je to potrebné.

Je možná individuálna výučba detí?

Áno. Ak máte záujem, aby vaše dieťa rýchlejšie napredovalo alebo ak má problémy s angličtinou v škole, ponúkame hodiny individuálnej výučby.

Dostane dieťa nejaký certifikát?

Deti dostávajú certifikát na konci školského roka.

Čo robiť v prípade ak sa dieťa nemôže zúčastniť vyučovania?

Ak sa dieťa z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť vyučovania môže prísť na konzultácie, kde mu učiteľ vysvetlí a precvičí s ním učivo preberané na hodine.

Ako sa dozviem o študijných výsledkoch svojho dieťaťa?

Deti majú žiacke knižky, kde rodič môže priebežne sledovať výsledky svojho dieťaťa. V priebehu školského roka 3 krát posielame rodičom oznámenie o dosiahnutých výsledkoch žiaka. Nájdete v ňom slovné zhodnotenie práce vášho dieťaťa na hodinách, v čom sú jeho silné stránky, prípadne v čom by sa malo zlepšiť.

Organizujete aj otvorené hodiny?

Áno. Otvorené hodiny sa konajú v zimnom aj v letnom semestri. Informácie o dátumoch konania nájdete na našej stránke.

Aké je hodnotenie detí?

Mladšie deti sú hodnotené pečiatkou a staršie deti symbolmi A,B,C,F. Deti sú hodnotené za aktívnu prácu na hodinách.

Hore