Už 18 rokov s vami

Angličtina pre deti s poruchami učenia

Dyslexia a dysgrafia sú poruchy, ktoré sťažujú deťom učenie.

Ponúkame Vám individuálne hodiny pre dyslektikov a dysgrafikov, ktoré deťom pomôžu osvojiť si anglický jazyk.

Na hodinách používame verbálne aj neverbálne vyjadrovanie - pohyb, pantomímu, gestikuláciu. Posilňujeme rôzne typy pamäti - zrakovú, sluchovú, pohybovú.

Keďže ide o individuálnu výučbu, dieťa má počas hodiny dlhší čas na osvojenie poznatkov a učiteľ sa môže individuálne venovať jeho potrebám.

Cena za 45 min. hodinu: 12,- EUR Cena za 60 min. hodinu: 14,- EUR

Hore