Už 18 rokov s vami

Predškoláci 3 - 4 roční

Rozvrh: Pondelok a Streda   17:25 - 18:10 hod.
Začiatok semestra: 1.2.2021
Koniec semestra: 14.6.2021
Počet vyučovacích hodín: 36
Cena za kurz: 128,- EUR (108,- + učebný materiál 20,-)

Rozpis hodín Posla otázku alebo prihlášku

Predškoláci 4 - 5 roční

Rozvrh: Utorok a Štvrtok   17:25 - 18:10 hod.
Začiatok semestra: 9.2.2021
Koniec semestra: 24.6.2021
Počet vyučovacích hodín: 36
Cena za kurz: 128,- EUR (108,- + učebný materiál 20,-)

Rozpis hodín Posla otázku alebo prihlášku

Predškoláci

Rozvrh: Utorok a Štvrtok   17:25 - 18:10 hod.
Začiatok semestra: 9.2.2021
Koniec semestra: 24.6.2021
Počet vyučovacích hodín: 36
Cena za kurz: 128,- EUR (108,- + učebný materiál 20,-)

Rozpis hodín Posla otázku alebo prihlášku

Hore