Už 18 rokov s vami

Rady pre začiatočníkov

 • Potrebujete si nájsť čas, ktorý strávite učením sa cudzieho jazyka
 • Mali by ste rozmýšľať o sebe, ako o osobe, ktorá si vybrala učenie sa cudzieho jazyka ako jednu zo svojich obľúbených činností
 • Najdôležitejšie je stanoviť si cieľ, najlepšie písomne. Pozor však, aby nebol príliš vysoký alebo naopak príliš nízky
 • Zbytočne neodkladajte začiatok štúdia
 • Rozhodnutie učiť sa cudzí jazyk si vyžaduje zmenu vo vašom živote, napríklad rozhodnutie, že budete čítať cudzojazyčné texty aspoň 30 minút každý deň
 • Mali by ste si pamätať, že výučba cudzieho jazyka 15 minút denne prináša lepšie výsledky než štúdium celý deň raz do mesiaca
 • Dobrý študent vykonáva viacero aktivít, napríklad čítanie cudzojazyčných textov, pozeranie televízie, počúvanie nahrávok a hudby. Jedna činnosť nie je dostatočná, pretože sa rýchlejšie unavíte a získate škálu zručností, ktorá je príliš úzka
 • Učte sa naspamäť slová a frázy,ktoré pri práci často potrebujete
 • Snažte sa pochopiť fonetický prepis a fonetickú abecedu
 • Rozprávajte tak veľa a často, ako len môžete
 • Čítajte a počúvajte cudzojazyčné texty, nech sa vám cudzí jazyk dostane do uší
 • Nie je dôležité prekladať každé slovo, treba pochopiť obsah, zmysel vety
 • Neobávajte sa, že robíte chyby, postupnou prácou ich odstránite
 • Neprestávajte s učením v určitej fáze, je potrebné vytrvať a nevzdávať sa

Pamätajte si, že sa učíte pre seba

Hore