Už 18 rokov s vami

Prečo si vybrať Adept School

 • sme s vami už 18 rokov
 • každý rok u nás úspešne ukončí kurz približne 250 študentov
 • máme 100% úspešnosť našich študentov na maturitách a Cambridgeských skúškach
 • študentom stredných škôl ponúkame 12 konverzačných hodín za semester zdarma
 • maturanti ktorí navštevujú našu školu od mladšieho školského veku ovládajú všetky jazykové zručnosti – hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie s porozumením na úrovni pokročilí
 • žiadne iné doučovania z anglického jazyka nie sú potrebné, počas štúdia u nás vaše dieťa pripravíme tak, že bez problémov zvládne maturitnú skúšku, prijímacie pohovory alebo medzinárodný certifikát
 • preferujeme individuálny prístup k študentom
 • máme kvalifikovaný a stabilný tím lektorov
 • ponúkame kurzy pre všetky vekové kategórie
 • využívame najnovšie poznatky a najefektívnejšie učebné metódy
 • našim študentom ponúkame individuálne konzultácie zdarma v prípade neprítomnosti na hodine
 • zabezpečujeme doprovod žiakov z Fatranskej školy

Systém výučby detí

 • príjemná atmosféra a veľa zábavy a hier na hodinách
 • individuálny prístup k študentom
 • systematické vzdelávanie od predškolského veku až k maturite
 • študentom stredných škôl ponúkame 12 konverzačných hodín za semester zdarma
 • maturanti ktorí navštevujú našu školu od mladšieho školského veku ovládajú všetky jazykové zručnosti – hovorenie, písanie, čítanie a počúvanie s porozumením na úrovni pokročilí
 • žiadne iné doučovania z anglického jazyka nie sú potrebné, počas štúdia u nás vaše dieťa pripravíme tak, že bez problémov zvládne maturitnú skúšku, prijímacie pohovory alebo medzinárodný certifikát
 • tematické hodiny, Halloween party, Vianočná party
 • študenti absolvujú prípravné Cambridgeské testy, ktoré nám ukazujú ako študenti napredujú v príprave na maturitu alebo Cambridgeské skúšky
 • otvorené hodiny v zimnom a v letnom semestri
 • oznámenia o študijných výsledkoch žiaka pre rodičov 2x ročne
 • individuálne konzultácie pre deti ktoré sa nemohli zúčastniť vyučovania
 • používame efektívne učebné metódy: Priama metóda – Direct Method, metóda Total Physical Responce – Metóda pohybu, Komunikatívna metóda – Communicative method
 • používame najmodernejšie technológie vo výučbe – výukový CD-ROM, počítače, projektor

Systém výučby dospelých

 • ponúkame skupinovú a individuálnu formu výučby
 • výučba prebieha v malých skupinách
 • poskytujeme výučbu v popoludnajších hodinách alebo intenzívnu formu výučby dopoludnia
 • používame efektívne učebné metódy – Komunikatívna metóda
 • používame najmodernejšie učebné materiály
 • v prípade neprítomnosti na hodine ponúkame študentom individuálne konzultácie zadarmo

Spolupracujeme

 • BRAINY SK, s.r.o. - jazykové vzdelávanie
 • International House, s.r.o. - jazyková škola
 • PLUS Academia spol. s.r.o. – vzdelávacia inštitúcia
Hore