Už 18 rokov s vami

Ako sa naučiť anglický jazyk

Pri štúdiu cudzieho jazyka je to práve postoj a nie schopnosť, čo určuje úspech študenta. Takže, aký postoj potrebujete, aby ste boli úspešní v štúdiu cudzích jazykov?

Človek musí mať:

  • záujem - čím má študent väčší záujem o štúdium, tým viac času strávi štúdiom cudzieho jazyka.
  • motiváciu – motivácia je palivo pre záujem, radosť a pokrok na ceste k cieľu.
  • cieľ – mal by byť špecifický, merateľný, dosiahnuteľný, realistický

Ďalšie zásady:

Hovorte bez strachu

Najväčší problém, ktorému musí väčšina ľudí čeliť je ich vlastný strach. Majú strach, že niečo nepovedia správne alebo, že budú vyzerať hlúpo, takže skoro vôbec nehovoria. Tak ako všetko, aj angličtina vyžaduje prax. Teda hovorte, hovorte a hovorte.

Používajte rôzne zdroje

Aj keď študujete v jazykovej škole, neznamená to, že sa nemôžete učiť aj mimo triedy. Internet je úžasný zdroj čohokoľvek, ale pre tých, čo sa učia jazyk je priam dokonalý.

Obklopte sa angličtinou

Čítajte anglické knihy, obohatíte si slovnú zásobu a prirodzene vnímate slovosled vo vetách. Pozerajte filmy v anglickom jazyku. Pri pozeraní filmu nepotrebujete rozumieť každé slovo, veľa vecí si domyslíte z kontextu a máte možnosť vnímať anglickú melódiu viet. Keď ste niečo nepochopili, pozriete si ten film viackrát. Jednoduchšie je to, ak si pozriete film, ktorý ste už pred tým videli v slovenskom jazyku. Poznáte dej a viac sa sústredíte na jazykový prejav. Môžete si zapnúť aj titulky. Môžete tak hneď vnímať aj písomnú formu slov.

Počúvajte anglickú hudbu a sústreďte sa na texty piesní. Veľakrát sú v nich použité slovné spojenia, ktoré sa vám vryjú do pamäti a zautomatizujú sa. Počúvajte rádiá vysielajúce v anglickom jazyku a sledujte anglické správy.

Čím viac sa angličtinou obklopíte, tým rýchlejšie sa ju naučíte a je veľmi pravdepodobné, že začnete "myslieť po anglicky".

Porovnávajte sa

Porovnávajte sa so spolužiakmi. Človek je od prírody súťaživý typ. Nikto sa nechce ocitnúť v situácii, že bude slabší ako ostatní. Testujte sa, určite sa vždy niečo nové naučíte.

Ale to najdôležitejšie je ZABÁVAŤ SA!

Hore