Už 16 rokov s vami

Denný Adept Tábor s Angličtinou

Adept jazyková škola pre Vás organizuje Denný Adept tábor v termínoch:

 • 08. –  12. 07.2019
 •  15. –  19. 07.2019
 • 22. – 26. 07.2019

Určený pre deti od 7 do 13 rokov

Tábor prebieha počas týždňa každý deň od 8:00-16:00 hod.
Pre deti sú pripravené aktivity, súťaže, kvízy, mapa pokladov v anglickom jazyku. Tešiť sa môžu aj na výlety, turisiku, opekačku, bazén, mestský park, tvorivé dielničky. Tábor vedú kvalifikovaní lektori hravou formou. Deti dostanú Adept tričko na pamiatku.

Cena tábora 95,-€ zahŕňa:

 • desiatu, obedy, olovrant a pitný režim
 • celodenný program zameraný na pohybovú a tvorivú činnosť
 • pomôcky
 • ceny v súťažiach
 • Adept tričko na pamiatku

Čo dieťa potrebuje na tábor:

 • čestné prehlásenie o zdravotonom stave (posielame e-mailom po prihlásení)
 • fotokópia preukazu poistenca
 • lieky, ktoré dieťa užíva
 • športové oblečenie podľa počasia, pokrývka hlavy, športová obuv. V deň keď sa pôjde do bazéna- plavky, uterák
 • opaľovací krém
 • fľašu na pitný režim

Program tábora:

 • 8:00-8:30 príchod do tábora
 • 8:30-9:30 oboznámenie s programom dňa, ranné aktivity v anglickom jazyku spojené s témou dňa
 • 9:30-10:00 desiata
 • 10:30-13:00 Hlavá aktivita dňa- Výlet
 • 13:00- 13:30 Obed
 • 13:30 -14:30 Oddych podľa vlastného výberu- hry, tvorivé dielne alebo športové aktivity
 • 15:00-15:30 návrat do Adeptu, vyhodnotenie dňa, olovrant
 • 15:30-16:00 príprava na odchod, preberanie detí

Miesto stretnutia a vyzdvihnutia detí bude vždy Adept jazyková škola, Kozmonautov 3

Prihlásenie a poplatok:

Prihlásiť svoje dieťa môžete prostredníctvom Prihlášky nižšie, najneskôr do 31 mája. Po prijatí prihlášky a potvrdení voľného miesta je nutné uhradiť plnú sumu ceny tábora (95 €), do poznámky uveďte „Adept tábor a meno dieťaťa“. Miesto v tábore je rezervované až po prijatí platby na účet.

 • Názov účtu: Adept Tábor
 • Číslo účtu: 4026410444   Kód banky: 7500
 • IBAN: SK247500000000402641044
 • BIC/SWIFT: CEKOSKBX

Storno poplatok:

 • 20% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti 5-14 dní pred nástupom do tábora
 • 50% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti menej ako 5 dní pred nástupom do tábora
 • 100% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti v deň nástupu do tábora alebo počas tábora

* V prípade zrušenia účasti je možnosť nájsť za seba náhradníka.

** Minimálny počet pre uskutočnenie tábora je 7 detí. V prípade nedostatočného počtu detí sa tábor neuskutoční a poplatok za tábor Vám bude vrátený v plnej sume.

Prihlášky posielajte na: tabor@adept.sk

adept-tabor-prihlaska.pdf
adept-tabor-prihlaska.ods

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948 760 323 alebo mailom tabor@adept.sk

tabor@adept.sk 0948 760 323

Hore