Už 18 rokov s vami

Výučba pre uzavreté skupiny

Počet žiakov v našich skupinách je 8-10. Ak máte záujem o vytvorenie menšej skupinky detí, je to možné. Čím je menší počet študentov v skupine, tým rýchlejšie je možné dosiahnuť pokrok vo výučbe a venovať sa individuálnym potrebám každého žiaka.

Ak má vaše dieťa kamarátov alebo spolužiakov, ktorí sú na rovnakej jazykovej úrovni a chceli by spolu navštevovať hodiny angličtiny, radi ich u nás privítame.

Frekvenciu hodín a obsah výučby stanovíme po pohovore s rodičom. Doporučujeme výučbu 2x týždenne. Hodina môže trvať 45 minút alebo 60 minút v závislosti od veku dieťaťa.

Hore