Už 18 rokov s vami

Výučba so zahraničným lektorom

Výučba so zahraničným lektorom je skvelá príležitosť ako si osvojiť správnu výslovnosť a intonáciu a tiež cvičiť si ucho aby ste nemali problém s porozumením ľudí v anglicky hovoriacich krajinách.

Lingvisti hovoria, že ak si chcete osvojiť nové slovíčko musíte sa s ním stretnúť aspoň 6 krát. Ak mávate hodiny s native speakerom často vám stačí počuť slovíčko raz a zapamätáte si ho. Je to vďaka autenticite lektora a pozitívnej atmosfére vytvorenej pri učení.

Využite príležitosť rozprávať sa s native speakerom!

adept@adept.sk Poslať správu

Hore