Rozvrh hodín

 

Školský rok 2021/2022

Deti

Zimný semester    PO-STR-> 13.09. 21 - 07.02.22

 

Zimný semester    UT-ŠTV -> 14.09. 21 - 03.02.22

Letný semester     PO- STR ->09.02. 22 - 22.06.22

Letný semester     UT- ŠTV -> 08.02. 22 - 23.06.22

Dospelí

Zimný semester    PO-STR-> 20.09.21 - 24.01.22

 

Zimný semester    UT-ŠTV -> 21.09. 21 - 25.01.22

Letný semester    PO-STR-> 26.01.22 - 08.06.22

Letný semester    UT-ŠTV -> 08.02. 21 - 07.06.22