top of page

Skupinové kurzy pre deti

Čo ponúkame?

Kurz prebieha 2x za týždeň v malých skupinách - max. 10 študentov

 

Príjemná atmosféra a veľa zábavy a hier na hodinách

Rešpektujúci a Individuálny prístup k študentom

Systematické vzdelávanie od predškolského veku až k maturite

 

Otvorené hodiny v zimnom aj v letnom semestri

 

Oznámenia o študijných výsledkoch žiaka pre rodičov 2x ročne

Individuálne konzultácie pre deti ktoré sa nemohli zúčastniť vyučovania

Možnosť vyzdvihnutia detí z družiny ZŠ Topoľová a ZŠ Fatranská

Súrodenecká zľava 

Diplom o absolvovaní kurzu na konci školského roka

 

Používame efektívne učebné metódy:

 

 

auto_img_1629747136328.png
deti
Základní učebna

Škôlkári

      Začíname už s výučbou 3-ročných detičiek. Naše lektorky s veľkým srdcom, láskavým, rešpektujúcim prístupom a úsmevom na tvári sprevádzajú deti krok za krokom pri spoznávaní angličtiny a snažia sa, aby každá hodina bola pre detičky nezabudnuteľným zážitkom.

 

Ako môže rodič pomôcť svojmu dieťaťu?

 

      Detičky majú prirodzenú schopnosť učiť sa jazyky. Sú schopné osvojiť si jazyk bez vedomého štúdia. Majú veľmi dobrú schopnosť napodobňovať výslovnosť. Cudzí jazyk si osvojujú prostredníctvom hier a pri činnostiach ktoré vykonávajú spolu s dospelými. Keď vidia, čo dospelí robí, pochopia zmysel jazyka.

Deti majú v porovnaní s dospelými podstatne viac času venovať sa cudziemu jazyku. Ich myseľ nie je zaťažená množstvom informácií, ktoré si musia zapamätať. Ak sa začnú cudziemu jazyku venovať od útleho detstva, vytvára sa u nich cit pre jazyk.

   

     Je ideálne ak rodič ovláda aspoň základy jazyka a nájde si čas venovať sa angličtine spolu so svojím dieťaťom. Takto môžu rodičia zakomponovať angličtinu do rodinného života. Rodičia môžu deťom pomôcť tak, že si spoločne s deťmi budú pozerať obrázkové knižky. Rodič môže pri čítaní knižky nechať dieťa dokončiť slovo. Častým opakovaním slov a jednoduchých viet pomáhajú rodičia svojmu dieťaťu aby začalo premýšľať v anglickom jazyku. 

Zimný semester PO-STR: 11.09.23 - 31.01.24
Zimný semester  UT-ŠTV: 12.09.23 - 30.01.24

Letný semester  PO-STR: 05.02.24 - 19.06.24
Letný semester  UT-ŠTV:  01.02.24 - 18.06.24

Rozvrh: TU
 
Počet vyučovacích hodín: 36  

Cena za vyuč. hodinu: 5,2 €
 
Cena za semester: 190 €
/študijný materiál na celý rok +20 €/

skolkari
TPR

Mladší žiaci

 • priateľská atmosféra na hodinách

 • pozitívna motivácia detí

 • prípravné Cambridgeské testy - 2x do roka

 • vyzdvihnutie žiakov prvého stupňa zo ZŠ Fatranská a Topoľová

 • hry, súťaže, scénky, príbehy a zábavné aktivity na hodinách

 • atraktívne hodiny, najmodernejšie materiály na výučbu - interaktívny softvér, projektor

 • systematická príprava od mladšieho školského veku až po maturitu

 • súrodenecká zľava

Zimný semester PO-STR: 11.09.23 - 31.01.24
Zimný semester  UT-ŠTV: 12.09.23 - 30.01.24

Letný semester  PO-STR: 05.02.24 - 19.06.24
Letný semester  UT-ŠTV:  01.02.24 - 18.06.24

Rozvrh: TU
 
Počet vyučovacích hodín: 48
/36 stretnutí/ 

Cena za vyuč. hodinu: 4,8 €
 
Cena za semester: 230 € 
/študijný materiál na celý rok +25 €/

 

Učitel a děti v knihovně
mladsi
Studium před třídou

Starší žiaci

 • priateľská atmosféra na hodinách

 • individuálny prístup k žiakom

 • individuálne konzultácie v prípade neprítomnosti na hodine

 • diskusie, rozvoj kritického myslenia, práca v skupine aj samostatne

 • atraktívne hodiny, najmodernejšie materiály na výučbu - interaktívny softvér, projektor

 • prípravné Cambridgeské testy - 2x do roka

 • súrodenecká zľava

Zimný semester PO-STR: 11.09.23 - 31.01.24
Zimný semester  UT-ŠTV: 12.09.23 - 30.01.24

Letný semester  PO-STR: 05.02.24 - 19.06.24
Letný semester  UT-ŠTV:  01.02.24 - 18.06.24

Rozvrh: TU
 
Počet vyučovacích hodín: 48
/36 stretnutí/ 

Cena za vyuč. hodinu: 4,8 €
 
Cena za kurz: 230 € /študijný materiál na celý rok +27 €/

 

starsi
Maturitní Hat Throw

Maturanti

      Pre maturantov sme pripravili kurz zameraný na úspešné zvládnutie ústnej a písomnej časti maturitnej skúšky.

Všetci naši študenti úspešne zvládli maturitnú skúšku a Cambridgeské skúšky FCE.

Obsah kurzu:

 • prípravné testy na maturitu z anglického jazyka /testy pokrývajú všetkých päť častí maturitnej skúšky - počúvanie a čítanie s porozumením, gramatiku a slovnú zásobu, písanie a rozprávanie/

 • študenti sa počas kurzu naučia stratégiu a techniku ako treba pri vypracovávaní testov postupovať

 • nácvik jednotlivých maturitných tém k ústnej časti skúšky 

 

Precvičenie jednotlivých typov úloh, s ktorými sa môžu na maturitnej skúške stretnúť:

 • opis a porovnanie obrázkov

 • interpretácia textu

 • riešenie problému a argumentácia

 • vyjadriť svoj názor, súhlas a nesúhlas s iným názorom

 • simulácia – čo by si spravil v danej situácii

 • role-play – odohranie dialógu niekoho v danej situácii

 • nadviazať formálny a neformálny rozhovor

 • ponúknuť pomoc, radu, odporučánie

Zimný semester PO-STR: 11.09.23 - 31.01.24
Zimný semester  UT-ŠTV: 12.09.23 - 30.01.24

Rozvrh: TU
 
Počet vyučovacích hodín: 48
/36 stretnutí/ 

Cena za vyuč. hodinu: 4,8 €
 
Cena za semester: 230 € * 


* Kurz sa za daných cenových podmienok otvorí pri minimálnom počte 5 študentov

Maturitní Hat Throw
Matura
bottom of page