top of page

Individuálna výučba

Čo ponúkame?

Hodiny prispôsobené potrebám študenta

 

Väčší priestor na komunikáciu a seba prezentáciu

 

Vhodné ako doučovanie

 

Výučba študentov s poruchami učenia - lektorka so skúsenosťami v oblasti špeciálnej pedagogiky 

img_1629748339244.png
indi
istockphoto-1129601543-612x612_edited.jpg
Image by Adam Winger

Postup spolupráce

  • v prípade záujmu nás kontaktujte mailom alebo telefonicky

  • definícia potrieb študenta a stanovenie dĺžky a frekvencie hodín

  • pravidelná spätná väzby

  • vyhodnotenie

Cena

  • 45 min: 16 € *

  • 60 min: 19 € *

* z hodiny je potrebné odhlásiť sa  min. 8 hodín vopred

Metódy výučby

Doučovanie      

 

      Ak má vaše dieťa problémy so zvládnutím učiva v škole, radi mu pomôžeme. Lektorka dieťaťu preberanú látku vysvetlí, precvičí ju pomocou zaujímavých aktivít, prípadne pripraví dieťa na test do školy. Výhodou individuálnej výučby je, že dieťa má väčší priestor na komunikáciu.

Angličtina pre deti s poruchami učenia

      Ponúkame Vám individuálne hodiny pre študentov s poruchami učenia ako sú dyslexia, dysgrafia, ADD, ADHD a ine. Na hodinách používame verbálne aj neverbálne komunikačné metódy - pohyb, pantomímu, gestikuláciu. Posilňujeme rôzne typy pamäti - zrakovú, sluchovú, pohybovú, čo vedie k lepšiemu osvojeniu si anglického jazyka.

 

     Keďže ide o individuálnu výučbu, dieťa má počas hodiny dlhší čas na osvojenie poznatkov a učiteľ sa môže individuálne venovať jeho potrebám.

      

bottom of page