top of page
png_20230420_085920_0000.png

5. ročník obľúbeného Adept tábora sa uskutoční v termínoch:

17.07. – 21.07. 2023

24.07. – 28.07. 2023

       

      Určený je pre deti od 6 do 13 rokov a prebieha Pondelok až Piatok od 8:00-16:00.

   

      Každé ráno začíname Hravou Angličtinou. Pre deti sú pripravené aktivity, súťaže, kvízy, v anglickom jazyku. Počas dňa sa deti môžu tešiť na výlety, turisiku, opekačku, bazén, ihrisko, športové aktivity alebo tvorivé dielničky. Tábor vedú kvalifikovaní lektori hravou formou. Deti dostanú Adept tričko na pamiatku.


     

      Cena tábora je 120€ - prihláška TU

zahŕňa: desiatu, obedy, olovrant a pitný režim,

celodenný program zameraný na pohybovú a tvorivú činnosť, pomôcky, vstupenky, cestovné,

tričko

tabor

Program tábora:
 

  8:00-8:30       Príchod do Adeptu

  8:30-9:30       Oboznámenie s programom dňa, ranné aktivity v                                  anglickom jazyku spojené s témou dňa

  9:30-10:00     desiata, odchod

10:00-13:00     Výlet

13:00-13:30     Obed

13:30-14:00    Oddych podľa vlastného výberu- hry, tvorivé dielničky                           alebo športové aktivity,

14:30-15:30    Návrat do Adeptu, vyhodnotenie dňa, olovrant,                                       angličtina

15:30-16:00    Príprava na odchod, preberanie detí

 

Miesto stretnutia a vyzdvihnutia detí bude vždy Adept jazyková škola, Topoľová 4A,

IMG_20190718_110736.jpg
IMG_20190716_123527.jpg

   Čo dieťa potrebuje na tábor:

 

  • čestné prehlásenie o zdravotonom stave (posielame e-mailom po prihlásení),

  • fotokópia preukazu poistenca,

  • lieky, ktoré dieťa užíva,

  • športové oblečenie podľa počasia, pokrývka hlavy, športová obuv.

  • v deň keď sa pôjde do bazéna- plavky, uterák,opaľovací krém,

  • fľašu na pitný režim,

Prihlásenie a poplatok:

 

Prihlásiť svoje dieťa môžete prostredníctvom Prihlášky (TU), najneskôr do 15.Júna. Po prijatí prihlášky a potvrdení voľného miesta je nutné uhradiť plnú sumu ceny tábora (120€), do poznámky uveďte „Adept tábor a meno dieťaťa“. Miesto v tábore je rezervované až po prijatí platby na účet. Súrodenecká zľava - 10 €., návšteva viacerých turnusov -10€

 

Platobné údaje:

 

Názov účtu: Adept Tábor

IBAN: SK8383300000002702287455

variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa

 

Storno poplatok:

20% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti 5-14 dní pred nástupom do tábora,

50% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti menej ako 5 dní pred nástupom do tábora,

100% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti v deň nástupu do tábora alebo počas tábora.

* V prípade zrušenia účasti je možnosť nájsť za seba náhradníka.

 

** Minimálny počet pre uskutočnenie tábora je 8 detí. V prípade nedostatočného počtu detí sa tábor neuskutoční a poplatok Vám bude vrátený v plnej sume.

Prihlášky posielajte na : info@adept.sk, predmet: Tábor 2023 alebo vyplnené vhoďte do schránky na to určenej. Nájdete ju vo vnútri v Jazykovej škole Adept. S názvom: „Prihlášky na tábor“

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948760323 alebo mailom

bottom of page