top of page
15th Birthday Party!.png

6. ročník obľúbeného Adept tábora sa uskutoční v termínoch:

15.07. – 19.07. 2024 - OBSADENÉ

22.07. – 26.07. 2024

05.08. – 09.08. 2024

           Určený je pre deti od 5 do 13 rokov a prebieha Pondelok až Piatok od 8:00-16:00.

   

         Každé ráno začíname Hravou Angličtinou. Pre deti sú pripravené aktivity, súťaže, kvízy, v anglickom jazyku. Počas dňa sa deti môžu tešiť na výlety, turistiku, opekačku, bazén, ihrisko, športové aktivity alebo tvorivé dielničky. Tábor vedú kvalifikovaní lektori hravou formou. 


     

       Cena tábora je 130€ + 15€ tričko (voliteľné) - prihláška TU

zahŕňa: desiatu, obedy, olovrant a pitný režim,

celodenný program zameraný na pohybovú a tvorivú činnosť, pomôcky, vstupenky, cestovné

tabor

Program tábora:
 

  8:00-8:30       Príchod do Adeptu

  8:30-9:30       Oboznámenie s programom dňa, ranné aktivity v                                  anglickom jazyku spojené s témou dňa

  9:30-10:00     desiata, odchod

10:00-13:00     Výlet

13:00-13:30     Obed

13:30-14:00    Oddych podľa vlastného výberu- hry, tvorivé dielničky                           alebo športové aktivity,

14:30-15:30    Návrat do Adeptu, vyhodnotenie dňa, olovrant,                                       angličtina

15:30-16:00    Príprava na odchod, preberanie detí

 

Miesto stretnutia a vyzdvihnutia detí bude vždy Adept jazyková škola, Topoľová 4A,

IMG_20190718_110736.jpg
IMG_20190716_123527.jpg

   Čo dieťa potrebuje na tábor:

 

  • čestné prehlásenie o zdravotonom stave (posielame e-mailom po prihlásení),

  • fotokópia preukazu poistenca,

  • lieky, ktoré dieťa užíva,

  • športové oblečenie podľa počasia, pokrývka hlavy, športová obuv.

  • v deň keď sa pôjde do bazéna- plavky, uterák,opaľovací krém,

  • fľašu na pitný režim,

Prihlásenie a poplatok:

 

Prihlásiť svoje dieťa môžete prostredníctvom Prihlášky (TU), najneskôr do 31.Mája. Po prijatí prihlášky a potvrdení voľného miesta je nutné uhradiť plnú sumu ceny tábora (130€ + 15€ voliteľné), do poznámky uveďte „Adept tábor a meno dieťaťa“. Miesto v tábore je rezervované až po prijatí platby na účet. Súrodenecká zľava - 10 €., návšteva viacerých turnusov -10€

 

Platobné údaje:

 

Názov účtu: Adept Tábor

IBAN: SK8383300000002702287455

variabilný symbol: dátum narodenia dieťaťa

 

Storno poplatok:

20% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti 5-14 dní pred nástupom do tábora,

50% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti menej ako 5 dní pred nástupom do tábora,

100% z uhradeného poplatku – zrušenie účasti v deň nástupu do tábora alebo počas tábora.

* V prípade zrušenia účasti je možnosť nájsť za seba náhradníka.

 

** Minimálny počet pre uskutočnenie tábora je 8 detí. V prípade nedostatočného počtu detí sa tábor neuskutoční a poplatok Vám bude vrátený v plnej sume.

 

Prihlášky posielajte na : info@adept.sk, predmet: Tábor 2024 alebo vyplnené odovzdajte pani lektorke v jazykovej škole.

V prípade ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0948760323 alebo mailom

bottom of page