top of page

Firemná výučba

Čo ponúka kurz?

Ponúkame tri základné skupiny kurzov:

 

Možnosť výučby prezenčne v sídle Vašej firmy, v priestoroch Našej školy a taktiež online

 

img_1629748162637.png
firma
Přednáška

Postup spolupráce

  • osobné stretnutie, prezentácia kurzov a študijných materiálov

  • definícia potrieb klienta / určenie typu kurzu, stanovenie dĺžky a frekvencie hodín, formy hodnotenia... /

  • jazykový audit - presné určenie jazykových zručností klienta

  • pravidelná spätná väzba

  • vyhodnotenie

Cena

  • 45 minutová hodina 16 € *

  • 60 minutová hodina 20 € *

* poplatok za dochádzanie do Vašej firmy

Businessmen

Benefit

Ak chcete zvýšiť motiváciu svojich zamestnancov alebo ich odmeniť za dosiahnuté pracovné výsledky, ponúkame vám krátkodobé i dlhodobé kurzy anglického jazyka s rôznym zameraním.

Práca

Ponúkame vám efektívne kurzy, ktoré vašim zamestnancom pomôžu zvládnuť jednotlivé zručnosti za krátky čas a zvýšia ich pracovné výkony. Všetky kurzy sú zamerané na rozšírenie slovnej zásoby odbornej angličtiny a rozvoj komunikácie v danej oblasti. Hodiny sú vedené tak, aby študent dokázal využiť svoje vedomosti v praxi.

Manažment

Pre vyšší manažment ponúkame one-to-one výučbu. Obsah výučby je prispôsobený individuálnym potrebám jednotlivca. Frekvencia a dlžka hodín je stanovená podľa požiadaviek klienta.

Businessmen
auto_img_1629747136328.png
bottom of page