top of page

Darujte 2%

Venovaním svojich 2% z dane nám pomôžete skvalitniť vyučovací proces

Údaje potrebné na poukázanie 2% našej organizácii:
 

Obchodné meno/názov:     Adept Nitra OZ

Právna forma:                     Občianske združenie

IČO:                                       53300971

Adresa/sídlo:                       Hodžova 397/22 94901 Nitra

 

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO 

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

 

Naša organizácia nemá SID, kolónku na SID nechávame prázdnu.
POZOR, IČO sa zarovnáva sprava, nepoužité polia ostávajú prázdne.

Ďakujeme.

2per
Kopie JEZ_9528
bottom of page