Už 14 rokov s vami

Jazyková škola Adept

Ovládanie anglického jazyka sa pre nás stalo nevyhnutnosťou a vstupenkou k praktickým výhodám: prijatie na univerzitu, rozšírenie pracovných príležitostí, zvýšenie svojej kvalifikácie, pre iných je to koníček.

Jazyková škola Adept v Nitre pre vás pripravila kurzy angličtiny, ktorých cieľom je naučiť sa komunikovať. Štúdium jazyka je zamerané na rozvoj štyroch základných jazykových zručností - hovorenie, čítanie, počúvanie, písanie.

Aktuality

Adept

Bezplatné konzultácie

Deťom, ktoré sa nemohli zúčastniť vyučovania ponúkame individuálne konzultácie. Termín si prosím dohodnite telefonicky alebo e-mailom.

Konverzácie

Žiakom 2. stupňa ZŠ a stredoškolákom ponúkame bezplatné konverzácie každý štvrtok od 14:10 do 14:55 hod.

Darujte kurz angličtiny

Darčeková poukážka na kurz angličtiny podľa Vášho výberu alebo na individuálne hodiny ...

Výučba so zahraničným lektorom

Skvelá príležitosť ako si osvojiť správnu výslovnosť, intonáciu a tiež cvičiť si ucho aby ste nemali problém s porozumením ...

  adept@adept.sk 0905 469 521 Poslať správu

  Deti s poruchami učenia

  Ponúkame Vám výučbu pre dyslektikov a dysgrafikov, ktorá deťom pomôže osvojiť si anglický jazyk ...

  Zahraničný lektor

  Skvelá príležitosť osvojiťsi správnu výslovnosť, intonáciu a cvičiť si ucho aby ste nemali problém s porozumením ...

  Hore