Už 14 rokov s vami

Jazyková škola Adept

Ovládanie anglického jazyka sa pre nás stalo nevyhnutnosťou a vstupenkou k praktickým výhodám: prijatie na univerzitu, rozšírenie pracovných príležitostí, zvýšenie svojej kvalifikácie, pre iných je to koníček.

Jazyková škola Adept v Nitre pre vás pripravila kurzy angličtiny, ktorých cieľom je naučiť sa komunikovať. Štúdium jazyka je zamerané na rozvoj štyroch základných jazykových zručností - hovorenie, čítanie, počúvanie, písanie.

Aktuality

Adept

Bezplatné konzultácie

Deťom, ktoré sa nemohli zúčastniť vyučovania ponúkame individuálne konzultácie. Termín si prosím dohodnite telefonicky alebo e-mailom.

Konverzácie

Žiakom 2. stupňa ZŠ a stredoškolákom ponúkame bezplatné konverzácie každý štvrtok od 14:10 do 14:55 hod.

Darujte kurz angličtiny

Darčeková poukážka na kurz angličtiny podľa Vášho výberu alebo na individuálne hodiny ...

Výučba so zahraničným lektorom

Skvelá príležitosť ako si osvojiť správnu výslovnosť, intonáciu a tiež cvičiť si ucho aby ste nemali problém s porozumením ...

Dnes ešte vyučujeme:

 • 14:10 - 15:10 3. ročník základnej školy
 • 14:10 - 15:10 4. ročník základnej školy
 • 14:10 - 15:10 5. ročník základnej školy
 • 15:15 - 16:15 1. ročník strednej školy
 • 15:15 - 16:15 7. ročník základnej školy
 • 15:20 - 16:20 3. ročník základnej školy
 • 16:20 - 17:20 1. ročník strednej školy
 • 16:20 - 17:20 6. ročník základnej školy
 • 16:20 - 17:20 8. ročník základnej školy
 • 17:25 - 18:25 Príprava na maturitu
 • 17:25 - 18:10 Predškoláci
 • 17:25 - 18:10 Predškoláci 4-5 ročný

adept@adept.sk 0905 469 521 Poslať správu

Firemná výučba

Máme bohaté skúsenosti s výučbou vo firmách a spoločnostiam ponúkame efektívne jazykové riešenia ...

Callanova metóda

Umožňuje osvojiť si anglický jazyk 4x rýchlejšie. Je založená na vzájomnej interakcii medzi učiteľom a študentom ...

Hore